My Example

deelnemers 2020

Inschrijven 2020

Genomineerden 2020-2011

Van afval naar energie

Restafval wordt tijdens verbranding omgezet in duurzame energie. Afval is dus geld waard. We bieden een unieke service waarbij bedrijfsafval wordt gekoppeld aan energieverbruik. Op deze manier profiteren bedrijven van het voordeel dat restafvalverwerking oplevert én wordt er direct een belangrijke stap gezet naar een circulaire onderneming.  

Afval en energie zijn sterk aan elkaar verbonden. Jaarlijks wordt er zo’n 7,6 miljoen ton afval omgezet in energie. Toch zijn deze twee branches nog niet eerder aan elkaar gekoppeld in het bedrijfsleven.  

Onze ambitie is om bedrijven te helpen hun duurzame doelstellingen waar te maken. Dit doen wij door onze kennis over efficiënt afvalbeheer en energiebesparing te delen met onze klanten. We regelen het scheiden en inzamelen van bedrijfsafval en helpen met alle energiezaken, zoals het verminderen van energieverbruik en het afsluiten van een passende energieovereenkomst. Zo brengen we onder andere het gebruik van natuurlijke grondstoffen terug en berekenen we het voordeel van de energieteugwinning met de energiefactuur.Waste2power

Bijlestaal 44M
1721 PW BROEK OP LANGEDIJK
072-720 22 06
info@waste2power.nl
www.waste2power.nl

Wij maken uw circulaire ambitie waar! Veel ondernemers willen graag groener ondernemen, maar meer dan 70% van hen geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning. Waste2power biedt deze ondersteuning in de transitie naar duurzaam ondernemen. Wij bieden een service op maat waarbij we de afvalinzameling en het energiegebruik van uw bedrijf aan elkaar koppelen. Kostenbesparend en circulair!