My Example

deelnemers 2020

Inschrijven 2020

Genomineerden 2020-2011

Meer dan monitoring en bewaking

Dit systeem stopt niet bij meten van elektriciteit , gas of water. Het systeem meet onder andere ook temperaturen, gewichten, CO2 en andere meeteenheden waarvoor sensoren beschikbaar zijn. Naast meten kan direct ingegrepen worden op de teruglevering van elektriciteit door het schakelen van groepen en/of regelen/uitschakelen van pv-installaties.

Met TiMoPlus kan je niet alleen je verbruik bewaken. Het is al ingericht voor de toekomst. Schakelen van groepen, zonnepanelen, oplaadpalen enzovoort op het moment dat er teruglevering is, is reeds mogelijk. Ook kunnen hier al volgorderegelingen voor ingesteld worden. Dit is niet het enige. TiMoPlus meet en schakelt niet alleen maar kan bijvoorbeeld ook een route plannen als vuilcontainers vol zijn en deze naar de afvalverwerker doorgeven. En wat te denken van legionellapreventie. TiMoPlus kan temperaturen meten en vanzelfsprekend alarmen genereren bij over- of onderschrijding van een bepaalde waarde. Ook temperatuurbewaking in het kader van HACCP wordt zo eenvoudig. Wat met monitoring begon, is uitgebreid tot een veelzijdig systeem wat invulling geeft aan wensen van eindgebruikers. Alles wat meetbaar is en waar sensoren voor zijn, kan met TiMoPlus verwerkt worden.Tienmorgen Advies

Vlietstraat 5-7
3371 SX HARDINXVELD-GIESSENDAM
018-463 38 75
info@tienmorgenadvies.nl
www.tienmorgenadvies.nl

Een duurzamere bedrijfsvoering die gepaard gaat met structurele kostenbesparing waarbij investeringen zo laag mogelijk zijn. Dat is wat wij samen met u willen bereiken. Tienmorgen Advies is een adviesbureau op het gebied van duurzaamheid. Ons dienstenpakket is zeer uitgebreid en wordt aangepast op uw wensen. Gezamenlijk met u maken wij een voor u op maat gemaakt plan van aanpak.