My Example

deelnemers 2020

Inschrijven 2020

Genomineerden 2019-2011

Met een digitale platform volledige inzicht in je gebouw

Als schoolbestuur staat u voor een grote uitdaging. Vanaf 1 januari 2015 wordt u zélf verantwoordelijk voor het totale onderhoud van uw schoolgebouwen. Met behulp van het nieuwe digitale platform krijgen scholen voor het eerst in de onderwijshistorie volledig inzicht in de staat van hun gebouw(en). Daarmee kunnen schoolbesturen het buitenonderhoud "meer dan ooit " verantwoord en gefundeerd plannen en uitvoeren.

Het ScholenDossier is een onafhankelijk platform, ontwikkeld door de coöperatie Digitaal Gebouw Dossier. Deze coöperatie werd voor het eerst in januari 2014 gelanceerd tijdens de vakbeurs Facilitair in de Brabanthallen in Den Bosch. Het ScholenDossier geeft helder overzicht van alle relevante indicatoren rondom uw gebouwbezit. Het geeft grip en is een uitstekend uitgangspunt voor verdere stappen. Of dat nu het opstellen en uitvoeren van een MJOP is of het inzetten van verduurzaming binnen het bezit.DuurzaamGebouw/ ScholenDossier/ Stichting Duurzame Scholen

Pythagoraslaan 101
3584 BB UTRECHT
033-258 67 13
info@duurzaamgebouw.com
www.duurzaamgebouw.com

DuurzaamGebouw helpt bedrijven bewust om te gaan met de structurele verlaging van de exploitatiekosten van hun gebouw. Wij adviseren en begeleiden bij de organisatie en verbetering van beheer- en onderhoudsprocessen. We kijken naar prestaties, risico's en kosten. Het uiteindelijke doel is een maximaal rendement door een optimale inzet van de infrastructuur.