My Example

deelnemers 2020

Inschrijven 2020

Genomineerden 2019-2011

Online registratie- en afhandeling systeem binnenmilieuklachten

Elke facilitair manager krijgt te maken met binnenmilieu klachten en de daarbij behorende problematiek.

Al deze klachten moeten serieus genomen worden, om te voorkomen dat de situatie escaleert. Hierbij is het erg belangrijk de gemelde klachten de juiste aandacht te geven. Het klachtenregistratiesysteem biedt u de handvaten om de juiste maatregelen te kunnen nemen indien noodzakelijk. Zo geeft het systeem informatie over de mogelijke oorzaak en hoe het probleem op te lossen.BWG Advies

Sering 6
3161 CT RHOON
06-866 550 13
info@bgwadvies.nl