My Example

deelnemers 2020

Inschrijven 2020

Genomineerden 2020-2011

Energiekostenverdeling en -Incasso

Bij meerdere gebruikers van een pand is er vaak onduidelijkheid of de toegerekende energiekosten wel eerlijk en correct zijn. Door te meten en transparant te verdelen kan een goede verdeling gemaakt worden. Door dit te koppelen aan een directe incasso van de energiekosten worden de kosten en de risico's voor de verhuurder omlaag gebracht. Bovendien wordt het energiegebruik van de huurders inzichtelijk, hetgeen de eerste stap is naar een energiezuiniger gebruik van het pand. De energie-inkoopfactuur die van de energieleverancier en netbeheerder wordt ontvangen wordt ook meteen gecontroleerd.

 - Samen met de verhuurder en eventueel diens installateur wordt bekeken op welke manier de eneregiestromen het effectiefst continu kunnen worden gemeten. Waar dit niet mogelijk is worden verdeelsleutels vastgesteld.
- Er wordt meetapparatuur geïnstalleerd waarmee het verbruik continu wordt gemeten en verzameld.
- De huurders worden voorgelicht over de nieuwe manier van meten, verdelen en incasseren.
- Daags na afloop van elke kalendermaand wordt gefactureerd en geïncasseerd.  

Op de Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer die op 29, 30 & 31 januari 2020 in de Jaarbeurs te Utrecht wordt gehouden, deelt Rentalsplit B.V. standnr. met het zusterbedrijf Anode Energie. Bovendien worden er lezingen over de werking van de dienst gegeven.  

Verdelen en incasseren van energiekosten over de verschillende huurders is een moeizaam proces voor verhuurders. Het is geen core activiteit. Doordat er vaak pas laat wordt vastgesteld dat een huurder nog moet betalen, is de incasseerbaarheid vaak moeizaam. Verder heeft een verhuurder verplichtingen op het geboied van energiebeheer, die altijd beginnen met het verzamelen van data. Deze dienst lost al deze problemen op.Rentalsplit

Noldijk 31
2991VH Barendrecht
088-442 29 89
info@rentalsplit.nl
rentalsplit.nl

Geeft u grip en inzicht op het verbruik van elektra, gas, water en warmte in afzonderlijke ruimtes. Denk hierbij aan verzamelgebouwen (multi-tenant), kamerverhuur of zelfs energieverbruik in recreatiewoningen op een park. Wij verlossen u van ingewikkelde berekeningen, administratieve handelingen, onduidelijke opnames en lastige discussies met uw huurders.