My Example

deelnemers 2020

Inschrijven 2020

Genomineerden 2019-2011

Met piëzo-elektrisch materiaal energie opwekken

Trillingen uit de leefomgeving gaan doorgaans verloren. Met piëzo-elektrisch materiaal kun je deze echter omzetten in energie.

Zo is op het schoolplein van basisschool De Olijfboom in Deventer een pilot gehouden met de E-tegel van Grijsen. De E-tegel, genomineerd in de categorie Mens is een idee van advies- en ingenieursbureau Tauw en ontwikkeld door straatmeubilairspecialist Grijsen. De elektriciteit die de kinderen opwekken door op de tegel te lopen of springen voedt de ingebouwde ledverlichting. Zo konden de kinderen ‘lichtgevend’ Twister spelen.

Piëzo-energie opwekken belast het milieu niet. En het levert energie op die meteen gebruikt kan worden. Piëzo komt van het Griekse piezein, dat drukken betekent. Al aan het einde van de negen-tiende eeuw was het piëzo-elektrisch effect bekend: sommige materialen produceren onder invloed van druk of trillingen elektrische spanning.

De marktperspectieven van de E-tegel zijn volgens Grijsen groot. Er zijn zeer diverse aanvragen binnengeko-men bij het bedrijf. Zowel het product als de techniek is duurzaam en mensen worden ondersteund en aangezet tot actie; van bewegen tot en met plezier hebben. Grijsen park & straatdesign/ Inter Design

Lorentzstraat 13
7102 JH WINTERSWIJK
054-351 69 50
info@grijsen.nl
www.grijsen.nl

In 1989 wordt de kiem gelegd voor Grijsen Park- en Straatdesign. Voormalig aannemer Hennie Grijsen besluit straatmeubilair uit Duitsland af te zetten op de Nederlandse markt. Dit ontwikkelt zich voorspoedig, waardoor Grijsen begin jaren ’90 ook in staat is de exclusieve Nederlandse vertegenwoordiging voor het Franse merk Sineu Graff in de wacht te slepen. In de jaren daarna volgen meer merken.