My Example

deelnemers 2020

Inschrijven 2020

Genomineerden 2020-2011

Blussysteem voor doven pyrotechnische ontstekingen

Het apparaat valt onder de categorie CAF, werkt op hoge druk met een 1 % AFFF oplossing in water. Het apparaat is op de rug draagbaar en bijzonder efficiënt voor het onmiddellijk doven van pyrotechnische toepassingen, vooral bengaals vuur. Het apparaat kan in luttele seconden ook omgebouwd worden tot een blussysteem om brandende mensen te doven vanop respectabele afstand.

Het is algemeen bekend dat bengaals vuur een zéér groot gevaar betekent voor gebruikers en omstaanders onder meer door de zeer hoge temperaturen èn giftige dampen. Water en zand helpen niet bij het blussen van bengaals vuur en seinpatronen.

Gezien deze vuren meestal gebruikt worden door leken in situaties waarbij er een grote concentratie van mensen aanwezig is, is het meteen ook een collectief beschermingsmiddel. Voornamelijk topsportclubs (voetbal) en federale interventie-eenheden zitten te wachten op dergelijk product. Dit is op heden nog niet beschikbaar.

Het apparaat is in luttele seconden ombouwbaar tot een mini CAF, de welke brandende personen en kleine branden vanop een respectabele grote afstand kan blussen, zodat hitte geen hinder meer vormt. Voornamelijk politionele diensten zitten hierop te wachten.  Aquaflam International NVSA

Nijverheidslaan 62
8540 DEERLIJK
0032-563 536 63
info@aquaflam.be
www.aquaflam.be

De vele jaren ervaring hebben van Aquaflam een toonaangevende specialist in brandbeveiliging gemaakt. Wij bieden totaaloplossingen voor zowel de residentiële, commerciële, industriële als openbare sector. Aquaflam is actief op alle domeinen van de brandbestrijding.