My Example

winnaars 2019-2011

Genomineerden 2019-2011

deelnemers 2019

Communiceer met uw noviteit!

De FGNoviteitenprijs gaat over welk product volgens de deskundigen de beste facilitaire noviteit van Nederland en Vlaanderen is. Voor zowel de deelnemers als de professionals is het daarom van belang dat in de maanden voor, tijdens en na de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2019 uitgebreid over de ingezonden noviteiten wordt gecommuniceerd. De organisatie doet dat onder meer met de tienduizenden eindgebruikers, die de 21ste editie bezoeken en/of belangstelling hebben voor het evenement.

Onze aandacht voor u

Daarom hecht de organisatie er veel waarde aan om uw noviteit uitgebreid onder de aandacht van zijn tienduizenden bezoekers te brengen. Dat gebeurt op een aantal wijzen:

  • Vermelding noviteit met omschrijving en afbeelding op de website www.fgnoviteiten.nl tot 1 december 2019. Inclusief uw naw-gegevens en hyperlink.
  • In het beursnummer van het Facilitair Journaal van de vakbeurs zal de nodige aandacht besteed worden aan de deelnemers en genomineerden van de FGNoviteitenprijs.
  • De noviteiten worden meegenomen in de digitale bezoekersnieuwsbrieven van de vakbeurs.
  • Plaatsing van de noviteit op het Noviteitenplein op de vakbeurs onder voorbehoud van voldoende plaatsruimte. 
  • Het versturen van persberichten naar tientallen relevante media.

Zelf aandacht vragen

Uiteraard kunt u zelf ook de nodige aandacht vragen voor uw noviteit. Indien gewenst, kan de uitgever van het Facilitair Journaal en het Kenniscentrum voor facilitair management en gebouwbeheer daarbij ondersteunen. Voor meer informatie Ed van de Ven, bureau Goeie Zaken, edwin.vd.ven@centrumfacilitair.nl of  06 -128.244.32