My Example

deelnemers 2020

Inschrijven 2020

Genomineerden 2020-2011

Deelnamevoorwaarden

1 De FGNoviteitenprijs 2020 is een initiatief van HoLaPress Communicatie. Organisatie, verkiezingen en uitreiking van de prijs vindt plaats onder zijn verantwoordelijkheid.
2 De FGNoviteitenprijs is ingesteld ter bevordering van de ontwikkeling van het facilitair management en gebouwbeheer in het Nederlandse taalgebied.
3 De uitvoering van de verkiezing is in handen van een deskundige en onafhankelijke vakjury, waarvan de leden zijn aangewezen door de organisatie. Hij wijst uit de inzendingen vijf genomineerden aan, waaruit hij op woensdag 29 januari 2020 de Winnaar FGNoviteitenprijs 2020 aanwijst.
4 De keuze van de vakjury is onbetwistbaar. Zijn keuze zal door de organisatie automatisch worden overgenomen.
5 Deelname aan de FGNoviteitenprijs 2020 staat open voor alle bedrijven die een (nieuwe) productoplossing (product of dienst) op het gebied van facilitair management of gebouwbeheer aan te bieden hebben. De deelnameprijs bedraagt 300 euro, exclusief btw. Deelname is gratis voor standhouders met een volledig basiscommunicatiepakket.
6 Inschrijven kan enkel door middel van het inzenden van het volledig -in het Nederlands- ingevuld deelnameformulier op de website van FGNoviteiten.
7 Inschrijving voor deelname staat open tot en met vrijdag 11 januari 2020.
8 Deelname aan de FGNoviteitenprijs 2020 is pas definitief na schriftelijke en/of digitale bevestiging door de organisatie én – alleen voor niet-standhouders - betaling van de deelnameprijs.
9 Door het indienen van een volledig ingevuld inschrijfformulier gaan de deelnemers automatisch akkoord met de publicatie van hun productoplossing door HoLaPress Communicatie en zijn mediapartners.
10 In de deelnameprijs is van organisatiewege een aantal mogelijkheden tot communicatie van de deelname opgenomen. Het staat deelnemers vrij om daar gratis gebruik van te maken. Onder Communicatie staan deze mogelijkheden toegelicht.
11 Genomineerden ontvangen voor hun nominatie een communicatiepakket ter waarde van 2.500 euro. De winnaar ontvangt aanvullend een communicatiepakket ter waarde van 2.500 euro en een aandenken. Verzilvering van de cheques dient te gebeuren vóór 1 juli 2020; kan enkel besteed worden aan communicatie in het Facilitair Journaal of het Kenniscentrum voor facilitair management en gebouwbeheer; en mag geen reservering betreffen.
12 Enkel de door de jury aangewezen winnaar mag zich gedurende het gehele jaar 2020 Winnaar FGNoviteitenprijs 2020 noemen. Genomineerden mogen zich gedurende het gehele jaar "genomineerde FGNoviteitenprijs 2020" noemen.
13 Iedere deelnemer aan de noviteitenprijs krijgt de mogelijkheid om zich op het Noviteitenplein op de beursvloer te presenteren op een door de organisatie aangewezen plek en aangeboden mogelijkheid. Deelnemers zijn niet verplicht een bijdrage te leveren voor het plein. Bijdragen aan het Noviteitenplein dienen de productoplossing te betreffen. De organisatie bepaalt hoe de presentatiemogelijkheid wordt ingevuld. Wanneer er geen driedimensionale mogelijkheid beschikbaar is, kan de organisatie bepalen om de presentatie plaats te laten vinden in de vorm van een poster.
14 Enkel de organisatie gaat over de wijze waarop het plein is ingedeeld.
15 Personen, ter ondersteuning van de inzending, zijn niet toegestaan op het plein. Wanneer dit wel voorkomt, zal deze persoon vriendelijk worden verzocht het plein te verlaten.
16

Over alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist alleen de organisatie. 

 

 

Btw-nr. HoLaPress Communicatie: 8075.23.070.B01

UITREIKING

DATUM
Woensdag 12:00 uur, 29 januari 2020

LOCATIE
Noviteitenplein, hal 2, beursvloer vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2020
Jaarbeurs Utrecht