My Example

winnaars 2019-2011

Genomineerden 2019-2011

deelnemers 2019

Deelnamevoorwaarden

Deelnemers gaan bij inschrijving tegelijkertijd akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Begin januari 2019 zullen de vijf genomineerden van de FGNoviteitenprijs 2019 bekend gemaakt worden. Tegelijkertijd met hun nominatie krijgen deze winnaars op het noviteitenplein van organisatiewege een gratis standplaats op de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2019 toegewezen. Genomineerden mogen zich gedurende het gehele jaar "genomineerde FGNoviteitenprijs 2019" noemen.

 

1 De FGNoviteitenprijs 2019 is een initiatief van HoLaPress Communicatie. Organisatie, verkiezingen en uitreiking van de prijzen vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de stichting Dag van de werkplek.
2 De FGNoviteitenprijs is ingesteld ter bevordering van de ontwikkeling van het facilitair management en gebouwbeheer in het Nederlandse taalgebied. Uit de inzendingen zullen door de vakjury vijf genomineerden worden aangewezen. Zij wijst uit deze vijf genomineerden de Winnaar FGNoviteitenprijs 2019 aan.
3 De uitvoering van de verkiezing is in handen van een deskundige en onafhankelijke vakjury, waarvan de leden zijn aangewezen door de organisatie.
4 De keuze van de vakjury is onbetwistbaar. Zijn keuze zal door de organisatie automatisch worden overgenomen.
5 Deelname aan de FGNoviteitenprijs 2019 staat open voor alle bedrijven die een product of dienst op het gebied van facilitair management of gebouwbeheer aan te bieden hebben. De deelnameprijs bedraagt het equivalent van één vierkante meter op de vakbeurs Facilitair. Deze prijs bedraagt 195 euro. Deelname is gratis voor standhouders met een basiscommunicatiepakket.
6 Inschrijven kan enkel door middel van het inzenden van het volledig -in het Nederlands- ingevuld deelnameformulier op de website van FGNoviteiten.
7 Inschrijving voor deelname staat open tot vrijdag 11 januari 24:00, 2019.
8 Deelname aan de FGNoviteitenprijs 2019 is pas definitief na schriftelijke en/of digitale bevestiging door de organisatie én betaling van de deelnameprijs.
9 Door het indienen van een volledig ingevuld inschrijfformulier gaan de deelnemers automatisch akkoord met de publicatie van hun innovatie in/op diverse media van HoLaPress Communicatie.
10 In de deelnameprijs is van organisatiewege een aantal mogelijkheden tot communicatie van de deelname opgenomen. Het staat deelnemers vrij om daar gratis gebruik van te maken. Onder Communicatie staan deze mogelijkheden toegelicht.
11 Uit de vijf genomineerden zal de jury op de eerste dag van de vakbeurs Facilitair de winnaar van de FGNoviteitenprijs 2019 bekendmaken. Deze mag zich dan Winnaar FGNoviteitenprijs 2019 noemen. Genomineerden ontvangen voor hun nominatie een communicatiepakket ter waarde van 1.000 euro. De winnaar ontvangt aanvullend een communicatiepakket ter waarde van 1.500 euro en een aandenken. Let op: verzilvering van de cheques dient te gebeuren vóór 1 juli 2019; kan enkel besteed worden aan communicatie in het Facilitair Journaal of het Kenniscentrum voor facilitair management en gebouwbeheer; en mag geen reservering betreffen.
12 Enkel de door de jury aangewezen winnaar mag zich gedurende het gehele jaar 2019 Winnaar FGNoviteitenprijs 2019 noemen. Genomineerden mogen zich gedurende het gehele jaar "genomineerde FGNoviteitenprijs 2019" noemen.
13 Iedere deelnemers aan de noviteitenprijs krijgt 1m2 aan presentatieruimte op het Noviteitenplein op de  beursvloer. Iedere deelnemer is dan ook verplicht een bijdrage te leveren aan het plein. Deze bijdrage dient in de eerste plaats de noviteit zelf te zijn. Enkel wanneer dit niet mogelijk is, krijgt de deelnemer een poster.
14 Enkel de organisatie gaat over de wijze waarop het plein is ingedeeld.
15 Personen, ter ondersteuning van de noviteit, zijn niet toegestaan op het plein. Wanneer dit wel voorkomt, zal deze persoon vriendelijk worden verzocht het plein te verlaten.
16

Over alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal alleen de organisatie beslissen.

 

 

Btw-nr. HoLaPress Communicatie: 8075.23.070.B01