deelnemers 2018

inschrijven?

winnaars 2018

Naar gescheiden materiaalstromen.

MushBIN gaat de uitdaging aan om in het bedrijfsleven de afvalstromen op de juiste manier in te zamelen en te verwerken tot nieuwe grondstoffen. Met het oog op de gehele keten brengen wij daadwerkelijk een verandering met ons advies en de plaatsing van gepersonaliseerde, circulaire afvalscheidingsbakken. Wij streven ernaar dat elk bedrijf circulair wordt ingericht, er kwalitatief goede afvalstromen ontstaan zodat we deze om kunnen vormen in materiaalstromen. Hierdoor zullen wij in staat zijn dit te recyclen in nieuwe producten. Dit kunnen wij niet alleen, daar hebben wij uw hulp bij nodig!

De uitdaging

Afval, het is een bijproduct van elk bestaan. De natuur heeft talloze ingenieuze oplossingen voor afval. Alles wordt in de natuur verwerkt tot bouwstoffen waar nieuwe organismes uit voort groeien. Doorgaans verbranden wij alles, we verspillen enorm veel materiaal. Waarom is het bij ons zo anders?    

Scheiden  
De kwaliteit van scheiden is onder de maat. Dit komt voornamelijk doordat de gebruiker weinig tot niet gestimuleerd wordt om het afval gescheiden weg te gooien in de daarvoor bestemde afvalscheidingsbakken. Dit houdt in dat de stromen slecht gerecycled kunnen worden en zo meer kosten met zich mee brengen.

Inzamelingsmiddelen  
De inzamelingsmiddelen welke nu worden geplaatst zijn niet altijd even duurzaam. Bij de productie van het product wordt veelal niet bekeken wat de impact op sociaal en milieu gebied is. Daarbij komt dat de huidige producten niet aan te passen zijn naar de wensen van het bedrijf.    

Schoonmaak en verwerking  
Bij het ontwerp van huidige producten is er niet gekeken naar de gehele keten, vaak zijn ze ongebruiksvriendelijk voor de schoonmakers. Daarnaast staan er veel losse afvalbakken verspreid in een pand, waardoor afvalscheiding niet mogelijk is. Dit resulteert in hoge schoonmaak- en verwerkingskosten. 

De oplossing

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de afvalstromen bij de bron gescheiden worden, ingezameld en verwerkt worden tot nieuwe producten. Dit doen wij door middel van onze producten en diensten, om zo de gehele keten samen te krijgen en de circulaire economie neer te kunnen zetten.    

Scheiden  
Door de gebruiker actief te blijven stimuleren zullen de afvalstromen beter gescheiden worden en zo ontstaan er nieuwe materiaalstromen. Dit doen we door middel van actieve communicatie en interactie. Zo zullen deze stromen als materiaal waarde krijgen en de kosten van afvalverwerking drukken.    

Inzamelingsmiddelen   
Om een goede basis neer te zetten hebben wij een product ontwikkeld met aandacht voor de gehele levenscycli, van grondstof naar geassembleerd product en  demontage/recycling. Daarmee plaatsen wij daadwerkelijk een circulair product, welke door middel van stickers geheel te personaliseren is naar de wensen van het bedrijfsleven.    

Schoonmaak en verwerking  
Door veel overleg en samenwerking met onder andere schoonmakers, is het product zo ontwikkeld dat deze zo snel en gebruiksvriendelijk mogelijk te ledigen is. Daarbij zullen de MushBIN scheidingsbakken op strategische gecentraliseerde plekken worden geplaatst. Dit betekend snellere schoonmaakrondes en hiermee een grote kostenbesparing voor het bedrijfsleven.MushBIN

Science Park 608 - A5
1098 XH AMSTERDAM
06-460 612 80
info@mushbin.nl
mushbin.nl

Gaat de uitdaging aan om in het bedrijfsleven de afvalstromen op de juiste manier in te zamelen en te verwerken tot nieuwe grondstoffen. Er wordt al veel aan duurzaamheid gedaan op het gebied van energiewinning, helaas valt het afvalmanagement hier vaak buiten. MushBIN brengt hier de verandering in, door verspilling van materiaal tegen te gaan en bij u een circulaire economie op te zetten. Standnummer:   B20