deelnemers 2018

inschrijven?

winnaars 2018

Onze communicatie is uw aandacht

De FGNoviteitenprijs gaat natuurlijk over wie volgens de deskundigen de beste facilitaire noviteit van Nederland en Vlaanderen heeft. Maar voor de deelnemers is vooral de communicatie met die tienduizenden eindgebruikers van belang, die in de maanden voor, tijdens en na de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2019 uitgebreid over de ingezonden noviteiten worden geïnformeerd.

Uw aandacht

Daarom hecht de organisatie er veel waarde aan om uw noviteit uitgebreid onder de aandacht van zijn tienduizenden bezoekers te brengen. Dat gebeurt op een aantal wijzen:

  • Vermelding noviteit met omschrijving en afbeelding op de website www.fgnoviteiten.nl tot 1 april 2020. Inclusief uw naw-gegevens en hyperlink.
  • Presentatie met een poster op de beursvloer van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2019, onder de voorwaarde dat er ruimte op het Noviteitenplein beschikbaar is. Op deze poster staan standaard de gegevens van de ingezonden noviteit met een afbeelding en een QR-code om te stemmen voor de publieksprijs. Wenst u die poster zelf te vullen, dan dient de deelnemer zelf de juiste informatie aan te leveren. Kostenbijdrage: € 95,-.
  • In de bezoekersnummers van de vakbeurs zal de nodige aandacht besteed worden aan de deelnemers van de FGNoviteitenprijs.
  • De noviteiten worden meegenomen in de digitale bezoekersnieuwsbrieven van de vakbeurs.
  • Vermelding in de noviteitengids die op de beursvloer verspreid wordt.
  • Traditioneel komen de inzenders aan de beurt in het aparte Noviteitennummer, dat in de week vóór de vakbeurs naar alle bezoekers en belangstellenden wordt gestuurd.
  • Deelnemende standhouders zijn in de gelegendheid om op aanvraag hun aangemelde product/dienst op het noviteitenplein te plaatsen. Van deze mogelijkheid kan enkel en alleen door standhouders van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer gebruik worden gemaakt.

 

Communicatie

Zorg ervoor dat u uw aanmelding meteen volledig en naar juistheid invult. Uw aanmelding wordt meegenomen in de gehele communicatie rondom de prijs en de vakbeurs. Zowel voor, tijdens als na de beursdagen.