deelnemers

inschrijven?

winnaars 2017

Deelnamevoorwaarden

Deelnemers gaan bij inschrijving tegelijkertijd akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Begin januari 2018 zullen de vijf genomineerden van de FGNoviteitenprijs 2018 bekend gemaakt worden. Tegelijkertijd met hun nominatie krijgen deze winnaars op het noviteitenplein van organisatiewege een gratis standplaats op de vakbeurs Facilitair 2018 toegewezen. Genomineerden mogen zich gedurende het gehele jaar "genomineerde FGNoviteitenprijs 2018" noemen.

 

1 De FGNoviteitenprijs 2018 is een initiatief van HoLaPress Communicatie. Organisatie, verkiezingen en uitreiking van de prijzen vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de stichting Dag van de werkplek.
2 De FGNoviteitenprijs is ingesteld ter bevordering van de ontwikkeling van het facilitair management en gebouwbeheer in het Nederlandse taalgebied. Uit de inzendingen zullen door de vakjury vijf genomineerden worden aangewezen. Zij wijst uit deze vijf genomineerden de Winnaar FGNoviteitenprijs 2018 aan.
3 De uitvoering van de verkiezing is in handen van een deskundige en onafhankelijke vakjury, waarvan de leden zijn aangewezen door de organisatie.
4 De keuze van de vakjury is onbetwistbaar. Zijn keuze zal door de organisatie automatisch worden overgenomen.
5 Deelname aan de FGNoviteitenprijs 2018 staat open voor alle bedrijven die een product of dienst op het gebied van facilitair management of gebouwbeheer aan te bieden hebben. De deelnameprijs bedraagt het equivalent van één vierkante meter op de vakbeurs Facilitair. Deze prijs bedraagt 195 euro. Deelname is gratis voor standhouders met een basiscommunicatiepakket.
6 Inschrijven kan enkel door middel van het insturen van een volledig -in het Nederlands- ingevuld deelnameformulier.
7 Inschrijving voor deelname staat open tot vrijdag 5 januari 24:00, 2018.
8 Deelname aan de FGNoviteitenprijs 2018 is pas definitief na schriftelijke en/of digitale bevestiging door de organisatie én betaling van de deelnameprijs.
9 Door het indienen van een volledig ingevuld inschrijfformulier gaan de deelnemers automatisch akkoord met de publicatie van hun innovatie in/op diverse media van HoLaPress Communicatie.
10 In de deelnameprijs is van organisatiewege een aantal mogelijkheden tot communicatie van de deelname opgenomen. Het staat deelnemers vrij om daar gratis gebruik van te maken. Onder Communicatie staan deze mogelijkheden toegelicht.
11 Uit de vijf genomineerden zal de jury op de eerste dag van de vakbeurs Facilitair de winnaar van de FGNoviteitenprijs 2018 bekendmaken. Deze mag zich dan Winnaar FGNoviteitenprijs 2018 noemen. Genomineerden ontvangen voor hun nominatie een communicatiepakket ter waarde van 1.000 euro. De winnaar ontvangt aanvullend een communicatiepakket ter waarde van 1.500 euro en een aandenken.
12 Enkel de door de jury aangewezen winnaar mag zich gedurende het gehele jaar 2018 Winnaar FGNoviteitenprijs 2018 noemen. Genomineerden mogen zich gedurende het gehele jaar "genomineerde FGNoviteitenprijs 2018" noemen. De winnaar wordt altijd op de eerste dag (woensdag) van de beurs bekend gemaakt.
13 De winnaar van de FGNoviteiten publieksprijs wordt uitsluitend gekozen door bezoekers van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2018. Bezoekers kiezen door 5 stemmen uit te brengen op hun favorieten via de bezoekersapp.
14 Iedere deelnemers aan de noviteitenprijs krijgt 1m2 aan presentatieruimte op de beursvloer. Ieder deelnemer is dan ook verplicht een bijdrage te leveren aan het plein. Deze bijdrage dient in de eerste plaats de noviteit zelf te zijn. Enkel wanneer dit niet mogelijk is, mag plaatsvervangend materiaal in de vorm van bijvoorbeeld folders of beeldmateriaal geplaatst worden.
15 Studententeam AIM zal voor komende editie de organisatie ondersteunen bij de invulling van het Noviteitenplein en de begeleiding van de deelnemers. Enkel zij en de organisatie gaan over de wijze waarop het plein is ingedeeld.
16 Personen, ter ondersteuning van de noviteit, zijn niet toegestaan op het plein. Wanneer dit wel voorkomt, zal deze persoon vriendelijk worden verzocht het plein te verlaten.
17

Over alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal alleen de organisatie beslissen.

 

 

Btw-nr. HoLaPress Communicatie: 8075.23.070.B01